Tag Archives: thangka

watch, listen, feel …

This is my mask for today. What about you?

यो आजको लागि मेरो मास्क हो। तिम्रो के छ?

এটি আজকের জন্য আমার মুখোশ। তোমার কী আছে?

To je moje maska ​​pro dnešek. Co o tobě?

© 2021 Marlon de Souza